More

    Veća sigurnost pravosudnih institucija u Hercegbosanskoj županiji

    U petak, 19.05.2023. godine pravosudne institucije u Hercegbosanskoj županiji posjetili su predstavnici Radne grupe za sigurnost pravosuđa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, predstavnici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno sa predstavnikom Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Oni su ministru pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije i čelnicima pravosudnih institucija u Hercegbosanskoj županiji – Općinskog suda Livno, Kantonalnog suda Livno i Kantonalnog javnog tužiteljstva Kantona 10 Livno prezentirali projekat pod nazivom „Nabavka sistema tehničke zaštitem u objektima pravosudnih institucija u Kantonu 10“, u iznosu od oko 130.000 eura, financiran sredstvima Europske unije.

    Ovo je dio šireg paketa pomoći koju Europska unija realizira kroz instrument za pretpristupnu pomoć IPA, kako bi se unaprijedila sigurnost pravosudnih institucija, nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika u pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Ovim projektom, u prostorije Općinskog suda Livno, sa Odjeljenjem suda u Drvaru, prostorije Općinskog suda Tomislavgrad, te prostorije Kantonalnog suda Livno i Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno biće ugrađeni sistemi tehničke zaštite koji obuhvataju: video nadzorni sistem sa osvjetljenjem vanjskog dijela objekta, alarmni sistem sa panik tasterima, sistem vatrodojave, kao i sistem kontrole ulaza u objekt, server sobu i prostoriju za arhivu uz mogućnost kartičnog otvaranja kontrolisanih vrata.

    Predviđena je uspostava nadzornog centra u kome će biti smješteni centralizirani upravljački sistemi za upravljanje i kontrolu jedinstvenog sistema tehničke zaštite u zgradama pravosudnih institucija u Kantonu 10, koji bi trebao biti smješten u prostorijama operativnog dežurstva Sudske policije u zgradi pravosudnih institucija u Livnu. Projekat će biti realiziran tokom 2023. i 2024- godine.

    Vlada HBŽ