More

    Obavijest za povrćare

    Vremenske prilike pogodovati će pojavi i razvoju plamenjače (Phytophthora infestans) nakrumpiru i rajčici. Stoga bi bilo poželjno zaštititi nasade primjenom jednog od pripravaka: Ridomil gold R, Revus, Ranman Top, Enervin, Armetil 25 ili nekim drugim pripravkom koji je registriran za spomenutu namjenu.

    Ukoliko se pregledom nasada krumpira uoči pojava krumpirove zlatice može se primijenitijedan od insekticida: Laser, Alverde, Mospilan 20 SG, Coragen 20 SC ili neki drugi pripravak predviđen za ovu namjenu.

    Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!