More

  Skupština HBŽ usvojila Zakon o javnom redu i miru

  Skupština Hercegbosanske županije (HBŽ) na svojoj jučerašnjoj sjednici usvojila je Prijedlog zakona o javnom redu i miru.

  Prema riječima ministra unutarnjih poslova HBŽ-a Marija Lovrića, prijašnji zakon, koji je usvojen 2007. godine, do danas nije mijenjan, stoga je bilo nužno usvojiti novi zakon.

  – Evidentne promjene u društvenim odnosima, zahtjevi struke te promjene nastale donošenjem Zakona o prekršajima FBiH te Izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima FBiH, ali i niza drugih u međuvremenu donesenih zakona, nametnule su kao nužnost pristupanje izradi novoga zakona – kazao je ministar Lovrić.

  Po njegovim riječima, prekršaji protiv javnog reda i mira dobar su pokazatelj stanja sigurnosti te izravno utječu na osjećaj osobne sigurnosti građana, i imaju značajno mjesto u području sigurnosti.

  – Imajući u vidu stanje javnog reda i mira na području HBŽ-a, pristupilo se izradi novoga zakona o javnom redu i miru koji bi kvalitetnije i sveobuhvatnije utvrdio relevantne pojmove, pravne institute i obilježja prekršaja protiv javnog reda i mira, propisao kao prekršaj i neka druga ponašanja koja mogu imati izravni štetni utjecaj na stanje javnog reda i mira te otklonio postojeće praznine i nedorečenosti pojedinih odredbi važećeg zakona i mogućnost njihovog različitog tumačenja i primjene – obrazložio je ministar.

  Istakao je da su prilikom sačinjavanja Prijedloga zakona u obzir uzete primjedbe i sugestije OESS-a, te ekspertne radne grupe u okviru projekta „Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – CAHR”.

  Na jučerašnjoj sjednici razmatran je i Nacrt zakona o mirnom okupljanju te je usvojen zaključak kako spomenuti nacrt može poslužiti kao dobra osnova za izradu prijedloga zakona, uvažavajući sve primjedbe i prijedloge povjerenstava i zastupnika.

  U tekst novog zakona unesene su preporuke OESS/ODIHR-a i EU koje se odnose na stari zakon koji ima restriktivan pristup slobodi mirnog okupljanja i ne omogućava potpuno uživanje ovog osnovnog ljudskog prava, jer postavlja velika opterećenja organizatorima okupljanja.

  Među točkama dnevnog reda zastupnici su usvojili i Odluku o pravu na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji.

  U obrazloženju ove odluke županijski ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Momčilo Bajić istaknuo je da se njome uređuje pravo na novčanu pomoć i pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta neuposlenoj rodilji, trajanje prava i visina pomoći, financijska sredstva, postupak za ostvarivanje prava na pomoć, zahtjev za doznačavanje sredstava za isplatu pomoći i nadzor nad provođenjem odluke.

  Pravo na novčanu pomoć i jednokratnu pomoć ostvaruje neuposlena rodilja s prebivalištem na području Hercegbosanske županije u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za priznanje prava. Rodilja mora imati državljanstvo Bosne i Hercegovine, mora biti neuposlena osoba ili biti u radnom odnosu manje od mjesec dana od dana početka korištenja porodiljnog dopusta.

  – Pravo na novčanu pomoć korisniku prava priznat će se od rođenja djeteta i traje dok postoje uvjeti za ostvarivanje prava, a najdulje 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Novčana pomoć neuposlenoj rodilji isplaćuje se u visini 55 posto najniže plaće u Federaciji BiH utvrđene sukladno odredbama Zakona o radu. Pravo na jednokratnu pomoć korisnik prava ostvaruje u iznosu od 300 KM – kazao je Bajić.

  Zastupnici su također usvojili Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi, zatim Nacrt zakona o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera, Nacrt zakon o najmu stana te Odluku o donošenju plana zaštite od požara HBŽ.

  Usvojeno je izvješće o izvršenju Izmjena i dopuna Proračuna HBŽ-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godinu te Izvješće o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2022. godinu.

  Fena/Večernji list BiH