More

  Najava iduće sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad

  Devetnaesta redovita sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad bit će održana u četvrtak 22. lipnja 2023. godine u općinskoj vijećnici u zgradi Općine Tomislavgrad s početkom u 9:00 sati.

  Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s osamnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća održane 5. svibnja 2023. godine;
  2. Prijedlog Odluke o dodjeli Javnog priznanja Medaljon Općine Tomislavgrad;
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli Javnog priznanja Proglašenje počasnim građaninom Općine Tomislavgrad;
  4. Prijedlozi Odluka o izmjeni statusa nekretnina kao javnog dobra (4 prijedloga);
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe;
  6. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog i gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (4 prijedloga);
  7. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije (2 prijedloga);
  8. Nacrt Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području Općine Tomislavgrad;
  9. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad;
  10. Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanih vila „Marinovac“ u K.O. Korita;
  11. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke Plana parcelacije za Zonu urbanih vila „Marinovac“ u K.O. Korita;
  12. Prijedlog Odluke o prenošenju upravljanja odlagalištem otpada Pakline na Javno komunalno poduzeće d.o.o. Tomislavgrad;
  13. Prijedlog Odluke o promijeni naziva osnivača javnih ustanova, javnih poduzeća i ostalih tijela kojima je osnivač Općina Tomislavgrad;
  14. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku na sklapanje ugovora o međusobnoj suradnji s gospodarskim društvom CONCORDIA d.o.o. Tomislavgrad;
  15. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad za 2022. godinu;
  16. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad;
  17. Prijedlog Zaključka za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarske osnove;
  18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na novi Cjenik radova i usluga JKP d.o.o. Tomislavgrad na izgradnji opskrbnih cjevovoda na području općine Tomislavgrad;
  19. Informacija o stanju sigurnosti na području odgovornosti Policijske postaje Tomislavgrad za 2022. godinu i Informacija o stanju kriminaliteta na području odgovornosti Policijske uprave Tomislavgrad za 2022. godinu i
  20. Aktualni sat.