More

  Vlada HBŽ-a: Obavijest Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije

  Povjerenstvo za koncesije HBŽ-a obavještava da će se javno otvaranje ponuda pristiglih po Javnom pozivu za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije, broj: 08-03-22-1547/23 od 12. svibnja 2023. godine, objavljen dana 15. svibnja 2023. godine na web stranici Vlade HBŽ, mrežnoj stranici Ministarstva PVŠ, Dnevnom listu te Večernjem listu BiH obaviti dana 6. srpnja 2023. godine (četvrtak) s početkom u 09:00 sati u službenim prostorijama Vlade HBŽ u Livnu, ulica Stjepana II Kotromanića 16 (sala za sastanke -velika dvorana).

  Ovim putem pozivaju se zainteresirani ponuditelji koji su predali ponudu na javni poziv da nazoče javnom otvaranju pristiglih ponuda.

  Predstavnici ponuditelja nazočni na javnom otvaranju trebaju predočiti pisano ovlaštenje.

  Postupak javnog otvaranja ponuda provodi se neovisno o tome jesu li mu nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja.

  Vlada HBŽ-a