More

  Predsjednik Vlade HBŽ Ivan Vukadin sudjelovao na petom zasjedanju Kolegija za europske integracije

  Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Vukadin, sudjelovao je 13. srpnja u Sarajevu na petom zasjedanju Kolegija za europske integracije.

  Kolegij za europske integracije BiH najviše je tijelo u mehanizmu koordiniranja procesa europskih integracija BiH. U radu kolegija sudjelovali su Borjana Krišto predsjedavajuća Vijeća ministara BiH i zamjenici predsjedavajuće, zajedno s entitetskim predsjednicima Vlada i pojedinim ministrima iz Vlade FBiH i Vlade RS, županijskim predsjednicima Vlada i gradonačelnikom Brčko Distrikta.

  Na samoj sjednici Kolegija za europske integracije raspravljalo se o dokumentu „Pozicije Bosne i Hercegovine za 5. sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije“, Izvješću o realiziranim aktivnostima u okviru izrade Programa integriranja BiH u Europsku uniju kao i spornim pitanjima nastalim pri realiziranju istih, Informaciji o radu na Akcijskom planu za realiziranje 14 prioriteta koji su stavljeni pred Bosnu i Hercegovinu te o aktivnostima na uspostavi i funkcioniranju ministarskih konferencija.

   

  Vlada Hercegbosanske županije