More

  Arterijska hipertenzija kod djece i adolescenata

  Arterijska hipertenzija, odnosno povišene vrijednosti krvnog tlaka, veliki je javnozdravstveni problem u odrasloj dobi, ali ni adolescenti ni djeca nisu izuzeti.

  Nažalost, dijagnosticira se tek kad nastane problem ili bolest jer neliječena hipertenzija kod djece ima dugoročne zdravstvene posljedice na srce, endokrini sustav i bubrege.

  Intervencijama medicinskih sestara koje uključuju mjerenje visine, težine, indeksa tjelesne mase i krvnog tlaka kod djece u školskoj dobi, mogu se pratiti rani predispozicijski znakovi hipertenzije.

  S obzirom da se općenito malo govori i da je mali broj istraživanja, sužen je i broj kvalitetnih i vjerodostojnih podataka o učestalosti, kontroli i postojećem krvnom tlaku kod djece i adolescenata. Svakako preporučujemo da se jednom godišnje djecu uputi na provjeru krvnog tlaka i počevši od treće godine života, odnosno da se krvni tlak kontrolira pri svakom posjetu liječniku ako su prisutni čimbenici rizika.

  Na povišen krvni tlak kod djece i adolescenata možemo prije svega preventivno djelovati na čimbenike rizika poput prehrane, pretilosti i fizičke neaktivnosti.

  Edukacijom također treba potaknuti djecu na stvaranje zdravih navika u prehrani i tjelesnoj aktivnosti s ciljem što pozitivnijeg zdravstvenog ponašanja.

  Autor: Julija Barišić, dipl. med. sestra, voditelj Službe za polivalentnu patronažu DZ Tomislavgrad

  Tablica vrijednosti normalnog krvnog tlaka kod djece:

  pazitenasvojesrce.com