More

    Natječaj za posao u OŠ fra Mije Čuića

    Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića u Bukovici raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta.

    Detalji natječaja na priloženoj fotografiji: