More

   Javni natječaj za izbor i imenovanje Predsjednika Turističke zajednice Općine Tomislavgrad

  Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje Predsjednika Turističke zajednice Općine Tomislavgrad.

  OPIS POZICIJE I PERIOD IMENOVANJA

  Predsjednik Turističke zajednice predstavlja i zastupa Turističku zajednicu. Predsjednika Turističke zajednice općine nakon provedenog javnog natječaja imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. Mandat predsjednika Turističke zajednice traje četiri godine i može biti ponovno imenovan na još jedan mandat. Predsjednik Turističke zajednice podnosi godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Skupštini TZ i Općinskom vijeću. Predsjednik Turističke zajednice za svoj rad odgovoran je Općinskom vijeću.

  Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti na adresu Općina Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za izbor i imenovanje Predsjednika Turističke zajednice Općine Tomislavgrad, sa naznakom: “PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TOMISLAVGRAD-NE OTVARATI”.

  Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili putem prijemnog ureda općine Tomislavgrad (centar za usluge građanima – šalter sala). Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave Javnog natječaja, objavljenog u “Službenim novinama FBiH”, Večernjem listu BiH i na službenoj stranici općine Tomislavgrad.

  Nepravodobne i nepotpune prijave neće sa uzeti u razmatranje.

  javni natječaj za predsjednika TZ TG

   

  Općina Tomislavgrad