More

    Novinar Milan Šutalo u današnjem Zrcalu

    U današnjem Dnevnom zrcalu o trenutnim društveno – političkim prilikama u BiH razgovaramo s novinarom Milanom Štalom.

    Budite s nama od 11 sati.