More

  Najava 21. redovite sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad

  Sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, održat će se u općinskoj vijećnici u zgradi Općine
  Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, s početkom u 9:00 sati.

  D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje Zapisnika s dvadesete redovite sjednice Općinskog vijeća održane 31.
  srpnja 2023. godine;
  2. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog
  zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije;
  3. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe
  (4 prijedloga);
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanih vila „Marinovac“ u
  K.O. Korita s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi;
  6. Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja „Kolakovo brdo“
  u K.O. Grabovica;
  7. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju Plana
  parcelacije za Zonu urbanog širenja „Kolakovo brdo“ u K.O. Grabovica;
  8. Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza studenata akademske 2023./24. godine koji
  imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad;
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja
  suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka na području općine Tomislavgrad;
  10. Prijedlog Programa razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
  prirodnih i drugih nesreća općine Tomislavgrad za razdoblje od 2023. do 2030.
  godine;
  11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje i provođenje javnog
  natječaja za izbor članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Tomislavgrad;
  12. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad;
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za socijalnu skrb
  Tomislavgrad;
  14. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za
  donošenje odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju
  vjetroelektrane na prostoru općine Tomislavgrad;

  15. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za
  donošenje odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju
  fotonaponske solarne elektrane na području općine Tomislavgrad;
  16. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Aneksa
  broj 1 Ugovora o međusobnoj suradnji i
  17. Aktualni sat.

  Općina Tomislavgrad