More

  Šumarija Tomislavgrad poziva na pošumljavanje

  Šumarija Tomislavgrad poziva zainteresirane radno sposobne stanovnike općine
  Tomislavgrad da se prijave za jesensko pošumljavanje.

  Prijave će se vršiti u zgradi Šumarije Tomislavgrad u uredu ˝Blagajna˝ na prvom katu od
  četvrtka 05.10.2023.godine u vremenu od 8.00 do 14.00 sati, do popune mjesta. Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe sa prebivalištem
  na području općine Tomislavgrad.

  Predviđena je sadnja bijelog bora (Pinus sylvestris), crnog bora (Pinus nigra), smreke
  (Picea abies), jele (Abies alba), gorskog javora (Acer pseudoplatanus) i divlje trešnje
  (Prunus avium).

  Lokaliteti pošumljavanja su:
  GJ Ljubuša, odjel 72 (sadnja u riper) i
  GJVran Planina odjel 58 (sadnja pod mač-mačevi će se zadužiti u šumariji).
  Na pošumljavanje je potrebno ponijeti kramp, radnu obuću i odjeću, te zaštitne rukavice.

  Neto cijena po jednoj sadnici iznosi 0,42 KM.
  Prilikom prijave potrebno je priložiti:
  1. Uvjerenje o prebivalištu – CIPS
  2. Broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren.
  Skup je u 8.00 sati kod Perića mosta, u blizini sela Oplećani.

  Početak radova na pošumljavanju planiran je za 10.10.2023.godine (utorak), ukoliko
  vremenski uvjeti budu povoljni za radove.