More

  Izravni prijenos sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad

  U srijedu, 11. listopada 2023. godine u općinskoj vijećnici u zgradi Općine Tomislavgrad s početkom u 9:00 sati, održat će se Dvadeset prva redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

  Na dnevnom redu naći će se sedamnaest točaka:

  1. Usvajanje Zapisnika s dvadesete redovite sjednice Općinskog vijeća održane 31. srpnja 2023. godine;
  2. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije;
  3. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (4 prijedloga);
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanih vila „Marinovac“ u K.O. Korita s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi;
  6. Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja „Kolakovo brdo“ u K.O. Grabovica;
  7. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja „Kolakovo brdo“ u K.O. Grabovica;
  8. Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza studenata akademske 2023./24. godine koji imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad;
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka na području općine Tomislavgrad;
  10. Prijedlog Programa razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Tomislavgrad za razdoblje od 2023. do 2030. godine;
  11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje i provođenje javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Tomislavgrad;
  12. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad;
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad;
  14. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju vjetroelektrane na prostoru općine Tomislavgrad;
  15. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane na području općine Tomislavgrad;
  16. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Aneksa broj 1 Ugovora o međusobnoj suradnji i
  17. Aktualni sat.