More

  Najveći most u BiH – Počitelj pukao

  Ovaj most je visok više od 100 metara i dug skoro jedan kilometar što ga čini jednim od najviših u toj regiji i jednim od najkompleksnijih objekata u sklopu Koridora 5C.

  Pukotina na mostu Počitelj i oštećenja na ovoj grandioznoj građevini na Koridoru 5C nisu sanirana, a u JP “Autoceste FBiH” i dalje analiziraju opcije i pripremaju izradu konačnog rješenja za sanaciju, piše Biznisinfo.ba

  No, sve traje predugo i, kako doznaju lokalni mediji, spremaju se kaznene prijave, jer nakon skeniranje čeličnih užadi za sprezanje konstrukcije, utvrđeno je da položaj kablova odstupa od projekta zavisno od položaja u mostu od 30 do 60 centimetara.

  Izvođači radova prešama su pokušali zategnuti čeličnu konstrukciju, ali tada je počeo pucati beton! I sada se faktički ne zna na koji način bi se sanacija mogla izvesti.

  Ovaj most je visok više od 100 metara i dug skoro jedan kilometar što ga čini jednim od najviših u toj regiji i jednim od najkompleksnijih objekata u sklopu Koridora 5C.

  On je kontinuirani prednapeti armirano-betonski most čijom su izgradnjom spojene dvije obale rijeke Neretve. Prilikom najave spajanja mosta rečeno je da se u periodu pred nama može očekivati dinamičnije izvođenje radova, međutim došlo je do neočekivanih situacija koje prvo moraju biti riješene.

  Iako se očekivalo da će na jesen ove godine biti potpuno završena gradnja, čini se da to ostaje misaona imenica.

  Izvođači radova na mostu su Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina) čiji je HERING podizvođač.

  Izgradnja se financira iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Europske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889 eura bez PDV-a.

  Izgradnjom mosta Počitelj premošćuje se magistralna cesta M-17, rijeka Neretva i željezničku pruga Sarajevo – Ploče, prenosi Patria.