More

  Izvješće sa 83. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

  Na današnjoj sjednici Vlade jedna od važnijih točaka dnevnoga reda bila je razmatranje Informacije o osnivanju Srednje glazbene škole Livno. U svezi s ovom temom ministrica  znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Gordana Nakić upoznala je članove Vlade kako će resorno ministarstvo pokrenuti proceduralni postupak osnivanja Srednje glazbene škole u Gradu Livnu, sukladno odredbama Zakona o srednjem školstvu, nakon službenog dopisa i očitovanja Grada Livna od 11. rujna 2023. godine, kako su suglasni da  Srednju glazbenu školu u Gradu Livnu osnuje Vlada Hercegbosanske županije.

  Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz tekućih potpora za kulturu za 2023.godinu. Odobrena sredstva u Proračunu za 2023. godinu za ovu namjenu iznose 200.000,00 KM i to; za Redovite programe iz oblasti kulture 170.000,00 KM, te za Dodatne programe iz oblasti kulture 30.000,00 KM. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Drvar za izvođenje radova na rekonstrukciji i investicijskom održavanju školske zgrade u iznosu od 29.208,50 KM.

  Usvojen je prijedlog Odluke te je dana suglasnost Upravi za ceste Hercegbosanske županije za provedbu postupka javne nabave radova – redovno održavanje cesta u 2024. godini, čija procijenjena vrijednost iznosi 600.000,00 KM. Odluka je donesena poradi pravovremenog  odabira izvođača radova na redovnom održavanju cesta za narednu godinu što je i zakonska obveza Županije glede održavanja kontinuiteta radova koji su predmet nabave.

  Na prijedlog Uprave za ceste Hercegbosanske županije Vlada je dala suglasnost na izmjenu Plana i programa zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2023. godini. Ovom Odlukom prolongira se krajnji rok za realiziranje odobrenih projekata lokalne cestovne infrastrukture do 15. studenoga 2024. godine. Vlada je prihvatila i Prijedlog općine Drvar o utrošku ranije odobrenih sredstava za  financiranje/sufinanciranje projekata cestovne infrastrukture lokalne kategorije na području općine Drvar u 2023. godini u iznosu od 73.000,00 KM.

  Vlada je usvojila prijedlog Odluke i dala suglasnost Ministarstvu gospodarstva na izmjenu Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate.  Prema analizi i procjeni resornog ministarstva za postojeći Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate dostatnim je utvrđen iznos od 200.000,00 KM za 2023. godinu.

  Na sjednici Vlada je utvrdila nacrt Zakona o unutarnjim poslovima Hercegbosanske županije te ga proslijedila Skupštini Hercegbosanske županije u daljnju redovitu  proceduru donošenja.