More

  Javni poziv za podjelu EU pomoći radi podrške energetski siromašnim domaćinstvima u kupovini ogrjeva

  Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv i prijavni obrazac za
  selekciju domaćinstava za podjelu pomoći EU radi prevazilaženja energetske krize, odnosno
  podrške energetski siromašnim domaćinstvima u kupovini ogrjeva za zimsku sezonu.
  Pravo na prijavu imaju domaćinstva u kojima živi penzioner s minimalnom ili zagarantiranom penzijom, domaćinstva u kojima žive primatelji stalne novčane pomoći, domaćinstva u kojima žive djeca koja su na federalnom dječijem dodatku i domaćinstva u kojima je dijete koje nema jednog roditelja.

  Tekst Javnog poziva može se preuzeti na službenim stranicama Vlade HBŽ: OVDJE
  Prijavni obrazac može se preuzeti na službenim stranicama Vlade HBŽ.
  Prijave moraju biti isprintane, popunjene i s ostalom dokumentacijom predate u nadležnu
  općinu.

  Prijave se  podnose jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) prema mjestu
  prebivališta domaćinstva/kućanstva u periodu od 23.10.2023. godine do zaključno s
  10.11.2023. godine.