More

  Od 6. do 17. studenoga: Riješite svoje sporove na sudovima tijekom trajanja tjedna sudske nagodbe

  U svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u Bosni i Hercegovini, od 6. do 17. studenoga 2023. godine, na inicijativu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, bit će održani tjedni sudske nagodbe tijekom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove.

  Sudska nagodba je brži i jeftiniji način rješavanja sudskog spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu.

  Ovaj način rješavanja sporova naročito je pogodan u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.

  Zaključena sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, a stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, eventualnog drugostupanjskog postupka, dugotrajnog postupka izvršenja, te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovitog sudskog postupka.

  Intenzivnija primjena ovog instituta značajno bi rasteretila rad pravosudnih institucija, dok bi za stranke u sudskom postupku to istovremeno značilo manje troškove, ali i brži pristup građana i poslovnih subjekata pravdi.
  Tjedni sudske nagodbe organizuju se na inicijativu VSTV-a BiH koji uz podršku Europske unije provodi aktivnosti usmjerene na promociju i zagovaranju veće upotrebe sudske nagodbe.

  Stranke koje su zainteresirane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti sudu, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe.

  Važno je naglasiti da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti i mimo tjedana sudske nagodbe – priopćeno je iz VSTV-a.