More

    Počeli su radovi na obnovi lokalnih cesta i gradskih ulica

    Nakon što je Općina Tomislavgrad s poduzećem Livnoputovi d.o.o. potpisala Ugovor o rehabilitaciji lokalnih cesta i gradskih ulica u općini Tomislavgrad ( I – Mostarska ulica L=450 m, II – Latice L=120 m + 380 m), ovih dana su počeli radovi, a ukupna vrijednost ugovorenih iznosi 169.065,00 KM.

    U Mostarskoj ulici i Ulici Safvet bega Bašagića odradit će se rekonstrukcija gornjeg sloja kolničke konstrukcije, dok će se u Ulici Virgilija Nevjestića izvršiti asfaltiranje postojeće makadamske ceste.

    Rok za izvođenje radova je 90 (devedeset) kalendarskih dana.