More

  Izgradnja fotonaponske solarne elektrane u općini Tomislavgrad je u interesu HBŽ

  Izvješće sa 84. sjednice Vlade Hercegbosanske županije održane u Livnu, 14. studenoga 2023. godine

  Na prijedlog Županijskog ministarstva financija, Vlada Hercegbosanske županije, na današnjoj sjednici, prihvatila je Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije u tom razdoblju iznosili su 80.606.134,00 KM, a izvršeni su sa 70,83% u odnosu na plan Proračuna za 2023. godinu. Ostvareni prihodi i primitci veći su za 5,33% u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine, ili za 4.076.670,00 KM u apsolutnom iznosu. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna Hercegbosanske županije za isto razdoblje iznose 68.071.346,00 KM, a izvršeni su sa 59,81% u odnosu na plan Proračuna za 2023. godinu. Ostvareni rashodi i izdatci su veći za 10,66% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine.

  Kada je u pitanju ukupna operativna (raspoloživa) tekuća pričuva za isto izvještajno razdoblje ona iznosi 450.000,00 KM, što je 75,00% od Proračunom predviđene pričuve. Ukupno utrošena pričuva iznosila je 432.718,87 KM, što je 96,16 % od navedene raspoložive pričuve.

  Vlada je utvrdila i prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu te ih uputila u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje.

  Razmatrajući prijedlog i mišljenje Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku kojom se utvrđuje da je izgradnja fotonaponske solarne elektrane u općini Tomislavgrad, lokalitet Seline, ukupne snage 100MW u interesu Hercegbosanske županije. Također na prijedlog Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije Vlada je usvojila prijedlog Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju ove fotonaponske solarne elektrane. Koncesija se dodjeljuje kroz postupak nadmetanja po Javnom pozivu, sukladno odredbama Zakona o koncesijama Hercegbosanske županije i Uredbi o dodjeli koncesija.

  Vlada je usvojila Odluku kojom se Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije odobrava implementacija projekta „Poboljšanje položaja žena na tržištu rada perifernih industrijskih regija“-WIN, koji će biti sufinanciran od strane Europske unije. Radi se o projektu kojega je Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije tijekom 2023.
  godine, u suradnji s partnerima iz inozemstva, prijavilo na fond Europske unije te je projekt odobren za sufinanciranje.

  Od ukupne vrijednosti projekta koja iznosi 221.595 KM, 20% sufinancira Vlada HBŽ a 80% Europska unija. Ovim projektom će se pokrenuti inicijative koje imaju za cilj poboljšanje situacije u branši poduzetništva s naglaskom na žene.

  Vlada je dala suglasnost Upravi za ceste Hercegbosanske županije za prijavu projekta rekonstrukcije županijske ceste Donji Rujani – Čaprazlije na Javni poziv za financiranje i sufinanciranje infrastrukturnih i drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2024. i 2025. godina.
  Financiranje rekonstrukcije navedene regionalne ceste planira se realizirati dijelom iz financijskih sredstava po Javnom pozivu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i drugim dijelom iz sredstava Proračuna HBŽ za 2024. i 2025. godinu.

  Razmatrajući Zahtjev Doma zdravlja Drvar, Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM za sanaciju štete nastale uslijed olujnog nevremena koje je zadesilo Drvar, 5.11.2023. godine, pri čemu je uništena krovna konstrukcija na zgradi Doma zdravlja.

  Usvojen je prijedlog Odluke kojom se odobravaju financijska sredstava za nabavku obrazovnog materijala za realiziranje programa obuke predškolske djece u vrtićima na području Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 2.793,96 KM. Tema obuke je upoznavanje djece s najčešćim prirodnim i drugim nepogodama, ponašanje u slučaju
  pojave nesreća i katastrofa, te podizanje svijesti o važnosti preventivnog djelovanja kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru.