More

  Ministarstvo pravosuđa i uprave HBŽ sudjelovalo na okruglom stolu „Pružanje besplatne pravne pomoći osobama pod međunarodnom zaštitom u pristupu pravima“

  U četvrtak, dana 09.11.2023.godine u hotelu Hills Sarajevo, održan je okrugli stol na temu “Pružanje besplatne pravne pomoći osobama pod međunarodnom zaštitom”. Organiziran od strane Udruge “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, u suradnji sa Predstavništvom UNHCR-a u BiH i uz podršku programa EU “Regional Support to Protection-Sensitive Migration Management Systems in the Western Balkans”, ovaj događaj je okupio stručnjake iz različitih sektora.

  Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava pravde, kao i
  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Na okruglom stolu sudjelovao je i predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije. Uz njih, ključnu ulogu u raspravama su imali i pružatelji besplatne pravne pomoći, čija su iskustva i stručnost bila od neprocjenjive važnosti za razumijevanje trenutnog stanja i potreba u pružanju pomoći osobama pod međunarodnom zaštitom.

  Predstavnici civilnog sektora su također dali svoj doprinos u prepoznavanju ključnih izazova i mogućih rješenja u okviru pravnog sistema BiH.

  Diskusije su se fokusirale na pravne okvire, te su posebno istaknuti izazovi sa kojima se
  suočavaju osobe pod međunarodnom zaštitom u pristupu pravima. Razmatrane su različite
  perspektive i predložena konkretna rješenja za poboljšanje pristupa pravdi, s ciljem jačanja
  pravnog sistema i efikasnijeg odgovora na potrebe ove ranjive grupe.

  Kroz ovaj interaktivni dijalog, stvorena je platforma za daljnje inicijative i suradnju između različitih nivoa vlasti i sektora u cilju unaprjeđenja pravnih i socijalnih uvjeta za osobe pod međunarodnom zaštitom u BiH.

  Ovaj skup je bio izuzetna prilika za sve sudionike da zajedničkim snagama rade na unaprjeđenju pristupa pravima i podršci ranjivim kategorijama.