More

  Svjetski dan dijabetesa 14. studenog

  Svjetski dan šećerne bolesti obilježava se 14. studenog dvadeset drugu godinu zaredom, sukladno preporuci Međunarodne dijabetičke federacije (engl. International Diabetes Federation).

  U 2023. godini, naglasak kampanje usmjeren je na važnost prepoznavanja rizika od razvoja šećerne bolesti tipa 2 kako bi se spriječilo ili usporilo razvoj komplikacija, naglašavanje utjecaja komplikacija povezanih s dijabetesom, te važnost pristupa informacijama i skrbi kako bi se osiguralo pravodobno liječenje.

  Neke činjenice o šećernoj bolesti:

  • Prošle godine je u Svijetu sa šećernom bolesti živjelo 537 milijuna odraslih osoba (1 od 10), a očekuje se da će taj broj porasti na 643 milijuna do 2030. i 783 milijuna do 2045.
  • Gotovo 1 od 2 odrasle osobe (44%) ima nedijagnosticiranu šećernu bolest (procjenjuje se da je na svjetskoj razini to 240 milijuna osoba), a većina ima šećernu bolest tipa 2
  • 541 milijun odraslih osoba u Svijetu ima povećan rizik od razvoja dijabetesa tipa 2
  • Više od 1,2 milijuna djece i adolescenata (0-19 godina) živi s dijabetesom tipa 1
  • Dijabetes je 2021. godine uzrokovao 6,7 milijuna smrti.
  • Dijabetes je bio odgovoran za najmanje 966 milijardi dolara izdataka za zdravstvu u 2021. godini – 9% ukupne globalne potrošnje na zdravstvenu skrb
  • 1 od 6 živorođene djece (21 milijun) je bilo izloženo visokoj razini glukoze u krvi (hiperglikemija) u trudnoći

  Povodom Svjetskog dana dijabetesa, koji se obilježava 14. studenog, Dom zdravlja Tomislavgrad u suradnji sa Udrugom dijabetičara „Krug“ Livno danas organizira besplatno mjerenje šećera u krvi.