More

  Međunarodni je dan tolerancije

  16. studenog se obilježava kao Međunarodni dan tolerancije. Tolerancija je prema UNESCO-voj definiciji poštivanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti.

  U središtu obilježavanja, u skladu s Deklaracijom, koja definira toleranciju ne samo kao moralnu dužnost, već i pravnu i političku obvezu za pojedinca, društvene skupine i države je jačanje tolerancije kroz međusobno razumijevanje među kulturama, narodima i ljudima. Tolerancija predstavlja vrijednost koja se odnosi na razumijevanje i uvažavanje različitosti društva u kojem živimo i jedan je od preduvjeta za ostvarivanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije.

  Temelji se na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja. Biti tolerantan znači biti slobodan i čvrsto se držati svojih uvjerenja i poštivati da se i drugi drže svojih i prihvatiti činjenicu da ljudska bića prirodno različita u svojim  nastupima, situacijama, govoru, ponašanju i vrijednostima, imaju pravo živjeti u miru i biti kakvi jesu.

  Poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim  svjetskim kulturama je naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju.

  Biti tolerantan znači:

  • Znati da su razlike među ljudima potrebne i dobre.
  • Prihvatiti razlike kao vrijednost a ne kao opasnost.
  • Uzimati u obzir stavove drugih.
  • Upoznavati različite kulture.
  • Prihvatiti različite stilove života i poglede na svijet.
  • Razumjeti razlike u mišljenju, religiji i vjerovanjima.
  • Ne pristajati na diskriminaciju
  • Biti spreman na preispitivanje vlastitih stavova.

  Jedno od osnovnih oružja u borbi protiv predrasuda i težnji ka tolerantnijem društvu, ali i našem osobnom razvoju, je znanje. Učeći o različitom, preispitujemo i svoje vrijednosti, prioritete i uvjerenja.

  Tolerancija je harmonija u različitostima.

  Budimo i ostanimo tolerantni, prihvaćajući drugog i drugačijeg!