More

  Neretvanske mandarine zaražene pesticidima završile u BiH

  Europska agencija za sigurnost hrane objavila je na svojim stranicama da je u neretvanskim mandarinama koje su završile na tržištu u BiH pronađen nedopušteni pesticid klorpirifos.

  Prema objavi Agencije, u mandarinama je pronađeno 0.031 mg/kg klorpirifosa, a uzorak je uzet 20. studenoga. Ovo je treći put da je u neretvanskim mandarinama pronađen nedopušteni pesticid.

  Kako javlja Danica, hrvatski su inspektori pesticid otkrili “službenom kontrolom na tržištu”. To znači da su uzorke mandarina uzeli izravno od neretvanskog proizvođača.

  Nakon nalaza Hrvatska je odmah o svemu izvijestila službena tijela u BiH. Uz to, uništene su sve mandarine proizvođača koji je koristio sporni pesticid, inače već godinama zabranjen na tržištu EU.

  Nedavno je i kontrolom na prodajnim mjestima u Hrvatskoj otkriven klorpirifos (chlorpyrifos) u mandarinama koje su se prodavale u našoj zemlji i Sloveniji. Zemlja prijave bila je Hrvatska. Prije toga mandarine s tragovima klorpirifosa otkrivene su i u pošiljci za Srbiju. Klorpirifos je na području EU, dakle i Hrvatskoj, potpuno zabranjen u travnju 2020. godine.

  Brojne studije pokazale su kako izloženost tom pesticidu može utjecati na neurološki razvoj djece te oštetiti još nerođeno dijete.