More

  Obavijest korisnicima usluga veterinarskih stanica s područja općine Tomislavgrad

  Obavještavaju se korisnici usluga veterinarskih stanica s područja općine Tomislavgrad da račune (liječenje domaćih životinja i osjemenjavanje krava) od strane veterinarskih stanica, mogu dostaviti najkasnije do 20.12. 2023. godine.

  Pravo na sufinanciranje imaju poljoprivredna gospodarstva na području općine Tomislavgrad koja su upisana u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata koji vodi nadležna općinska služba.

  U skladu s Odlukom o sufinanciranju veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima, veterinarske usluge će se sufinancirati u iznosu do 50 %, s najvećim iznosom od 500,00 KM godišnje, a zahtjev se podnosi na propisanom Obrascu za sufinanciranje veterinarskih usluga.

  Uz propisani Obrazac dostavlja se fiskalni račun pružatelja veterinarskih usluga (na kojem je vidljivo tko je korisnik usluga) i potvrda o provedenim obveznim mjerama (Prilog V).

  Obrazac zahtjeva može se preuzeti sa službene stranice Općine Tomislavgrad ili u uredu br. 6.

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i inspekciju, ured br. 6 ili na broj telefona 034/356-430, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

  OBRAZAC-2023.-veterinarska     

  Općina Tomislavgrad