More

  Dnevni red za 23. Sjednicu Općinskog vijeća

  Na temelju članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik
  Općine Tomislavgrad“, broj: 2/18 i 1/20), sazivam dvadeset treću redovitu sjednicu
  Općinskog vijeća Tomislavgrad za dan 8. prosinca 2023. godine (petak).
  Sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, održat će se u općinskoj vijećnici u zgradi Općine
  Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, s početkom u 10:00 sati.
  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje Zapisnika s dvadeset druge redovite sjednice Općinskog vijeća održane 31.
  listopada 2023. godine;
  2. Polaganje svečane prisege vijećnice Općinskog vijeća Tomislavgrad;
  3. Nacrt Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu;
  4. Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog
  zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije;
  6. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe
  (6 prijedloga);
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra;
  8. Nacrt Odluke o usvajanju programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera;
  9. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju
  programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera;
  10. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora
  o osnivanju prava građenja;
  11. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora
  o ustanovljenju služnosti puta;
  12. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne
  ustanove Gradska športska dvorana Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja;
  13. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić
  Tomislavgrad;
  14. Prijedlog Rješenja o imenovanja Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić
  Tomislavgrad i
  15. Aktualni sat.

  S poštovanjem.

  PREDSJEDNIK OV
  Ilija Papić, ing.tel.