More

  Caritas BiH Obilježava Dan osoba s invaliditetom

  U svijetu se 3. prosinac obilježava kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom, a kako je
  Caritas Bosne i Hercegovine posvećen misiji izgradnje zdravog i prijateljskog okruženja za
  ranjive skupine, u okviru projekta EMPOWER provodi kampanju pod nazivom „Ne tiče me
  se“. Cilj ove kampanje je probuditi svijest javnosti o sveprisutnom nasilju nad osobama s
  invaliditetom i pozvati na djelovanje kako bi spriječili povredu dostojanstva i kršenje osnovnih ljudskih prava ranjivih skupina.

  Nasilje se definira kao primjena fizičke sile, tjelesno kažnjavanje ili drugi načini
  ponižavajućeg postupanja, psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu
  dostojanstva ili uznemirenost, spolno uznemiravanje, ekonomsko nasilje kao zabrana ili
  onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, te zanemarivanje potreba osoba s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njene uznemirenosti ili vrijeđa
  njeno dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje.


  Važno je istaći da osobe s invaliditetom doživljavaju više stope nasilja nego osobe bez
  invaliditeta. Nasilje nad osobama s invaliditetom manifestira se kao psihološko, financijsko,
  seksualno, strukturno, tjelesno, zanemarivanje, manipulacija farmakološkim sredstvima,
  ortopedskim i drugim pomagalima. Veoma važan rezultat istraživanja jeste da su članovi
  obitelji i osobe koje pružaju asistenciju osobi s invaliditetom najčešći počinitelji nasilja
  (Mandić-Đokić, Žarković, Stojković i Bošković, 2019). Upravo iz tog razloga osobe s
  invaliditetom najčešće biraju ostati uz zlostavljače.

  Prema istraživanjima, 10 puta su veće šanse da osobe s intelektualnim teškoćama budu žrtve nasilja nego osobe bez invaliditeta. Problem nasilja prema osobama s intelektualnim
  teškoćama je posebno kompleksan zbog toga što su ove osobe češće u nemogućnosti da
  prepoznaju nasilje, ali i da verbalno artikuliraju što se dogodilo.


  Kada je u pitanju izloženost nasilju osoba s invaliditetom, pokazano je da su muškarci
  najčešće izloženi psihičkom i fizičkom nasilju, a nakon toga i ekonomskom nasilju.
  Istraživanja pokazuju da ispitanici kao oblike nasilja navode i omalovažavanje,
  podcjenjivanje, porodično nasilje, osporavanje snage/moći i muškosti.
  Rezultati istraživanja u kojem je sudjelovalo 200 žena s invaliditetom pokazuju da ih je  67 % doživjelo tjelesno nasilje, a 53 % seksualno nasilje (Powers i sur., 2002., prema Šesto i sur., 2015.). Diskriminacija, psihološko nasilje i ponižavanje, nasilje na poslu i cyber nasilje
  također su oblici nasilja kojima su izložene žene s invaliditetom.

  Mogućnost djeteta s invaliditetom da bude žrtva zlostavljanja je 3,4 puta veća nego kod
  djeteta bez invaliditeta. Razlozi se nalaze u društvenoj stigmi i diskriminaciji, neznanju
  unutar zajednica i nedostatku društvene podrške njegovateljima.
  Ako uočimo bilo koji oblik nasilja nad osobama s invaliditetom izuzetno je važno da
  reagiramo. Možemo se obratiti policiji, centrima za socijalni rad ili nekoj lokalnoj nevladinoj
  organizaciji koja radi s osobama s invaliditetom. Također, informiranje medija o nasilju nad
  osobama s invaliditetom može odigrati veliku ulogu u njegovom smanjenju.


  Od izuzetnog je značaja raditi na osvještavanju važnosti ove teme. Kako bismo djelovali,
  važno je poznavati akcije i posljedice nasilja, što je prvi korak na putu do promjene. Nasilje
  nije privatni već problem cijelog društva i kao takvo se treba ticati svih njegovih članova,
  posebno kada su u pitanju osobe s invaliditetom, jer predstavljaju ugroženu skupinu koju smo kao članovi društva dužni zaštititi. Pozivamo svakog pojedinca da podigne svoj glas i kaže TIČE ME SE NASILJE NAD OSOBAMA S INVALIDITETOM!

  Kampanja „Ne tiče me se “ je jedna od aktivnosti projekta EMPOWER kojeg financijski
  podupiru Europska unija, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
  Catholic Relief Services i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
  Kantona Sarajevo. Projekt EMPOWER – Osnaživanje organizacija civilnog društva u
  socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom sprovodi Caritas Bosne i Hercegovine s
  partnerima: Udrugom roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh iz Mostara,
  Udruženjem za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix iz Tuzle, Udruga ProReha iz
  Sarajeva i Savezom slijepih Republike Srpske. (caritas.ba)