More

  POZIV za dostavljanje prijedloga, sugestija i mišljenja na nacrt Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije poziva
  svu zainteresiranu javnost, ovlaštene predstavnike lokalne samouprave, lovačke udruge i
  druge zainteresirane udruge građana kao i sve ostale žitelje da dostave svoje primjedbe,
  prijedloge i sugestije na tekst nacrta Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije.
  Svoje obrazložene prijedloge, sugestije i mišljenja možete dostaviti putem kreiranog
  obrasca za tu namjenu, najkasnije do 15. siječnja 2024. godine.

  Obrazac i tekst nacrta Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije se mogu preuzeti u
  na sljedećim mrežnim poveznicama:

  Obrazac za dostavljanje prijedloga, sugestija i mišljenja na nacrt Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije

  Nacrt Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije

  Popunjene obrasce možete dostaviti ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  putem maila: mpvs@vladahbz.com ili putem pošte.

  Vlada HBŽ