More

  Vlada FBiH donijela uredbu o isplati pomoći radnicima u visini do 2.520 KM

  Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela Uredbu kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

  Pravo na pomoć, uslijed inflatornog rasta cijena, ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4. Zakona o radu. Ovo pravo imaju lica zatečena u radnom odnosu na dan isplate novčanog iznosa.

  Maksimalni iznos – 2520 KM

  Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520 KM. Također, poslodavac može izvršiti isplatu pomoći i u iznosu koji je manji od ovog iznosa. Pomoć se može isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka njenog važenja. Isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune zaposlenika. Ova pomoć se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu.

  Isplata pomoći može se izvršiti do šest tranši (dijelova), s tim da ukupan iznos ne može preći 2.520 KM. Pomoć se može isplatiti i jednokratnom tranšom.

  Isplata pomoći vrši se svim zaposlenicima koji su zatečeni u radnom odnosu na dan isplate pomoći, bez diskriminacije na bilo koji način.

  Interni akt

  Poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uvjeti isplate.

  Pojedinačni akti, koje donosi poslodavac za ostvarivanje prava iz ove uredbe, obvezno se donose u pisanom obliku.

  Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH, a prestaje važiti 30. lipnja 2024. godine.

  Smanjenje troškova poslodaca, a povećanje plaća zaposlenicima

  Kako je navedeno u obrazloženju Uredbe, set fiskalnih zakona predstavlja prioritetnu aktivnost Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva financija, kao ovlaštenog predlagača. Ovim propisima planirano je smanjenje troškova poslodavaca, a povećanje plaća zaposlenicima na teret proračuna.

  Međutim, isto nije još realizirano uslijed kompleksnosti utjecaja ova dva zakona na poslodavce, zaposlenike i proračune, zatim utjecaja povećanja minimalne plaće, te načina pokrića potencijalnih proračunskih deficita koji će nastati uslijed usvajanja ovih propisa. S ciljem prevazilaženja trenutne situacije i stvaranju pretpostavki za usvajanje novog seta fiskalnih zakona, bilo je nužno donijeti ovu uredbu koja je ograničenog perioda važenja.

  Ovom uredbom predviđena je mogućnost povećanja prihoda zaposlenika u svrhu zaštite radnih mjesta, te izbjegavanje dodatnog pritiska na poslodavce kroz oslobađanje obaveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa na predviđeno povećanje prihoda. Očekivanja su da će se u što skorije vrijeme izmijeniti zakoni o porezu na dohodak i obvezni doprinosi, a ova privremena mjera dana Uredbom dati željeni učinak s ciljem zaštite radnih mjesta.

  Kraljević: Ublažavanje inflatornih pritisaka s čime se radnici i poslodavci suočavaju

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Ministarstva financija FBiH usvojila Uredbu kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavaca, u maksimalnom iznosu do 2.520 KM, dinamika ispate i način realizacije.

  Njena suština je, kako je pojasnio ministar financija FBiH Toni Kraljević, ublažavanje inflatornih pritisaka s čime se radnici i poslodavci suočavaju.

  ”Iznos od dviju prosječnih federalnih plaća, od 2.520 KM, može se uplatiti jednom tranšom, a najviše do šest tranši”, pojasnio je Kraljević.

  Ukoliko je do šest tranši to je mjesečni iznos od 420 KM i to isključivo na transakcijske račune zaposlenika.

  ”Uredbom se omogućuje poslodavcima da bez dodatnih pritisaka, bez plaćanja poreza na dohodak, bez pripadajućih doprinosa, mogu zaposlenicima isplatiti iznos do 2.520 KM”, kazao je Kraljević na konferenciji za medije.

  Omogućava se poslodavcima, podcrtao je Kraljević, da ne uplaćuju samo jednu tranšu, već da isplate do šest tranši i to je suština Uredbe koja stupa na snagu nakon dana donošenja.