More

  Javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad

  Predmet Javnog oglasa je prodaja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta, u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem  javnog  nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambenih  objekata

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Dnevnom listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www. tomislavgrad. gov.ba.

  Prijave sa naprijed navedenim dokazima slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad. Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja  sa naznakom “Prijava na Javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta, u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije „NE OTVARATI“ ili se predaje prijemnom uredu Općine Tomislavgrad (- Centar za pružanje usluga građanima), najkasnije do 19.01.2024. godine do 14,30 sati.           

  Ukoliko  sudionik  javnog nadmetanja podnosi prijavu za kupnju više parcela, obvezno za svaku građevinsku parcelu podnosi posebnu prijavu u zatvorenoj omotnici.

  Na poleđini omotnice obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu podnositelja prijave, adresu, kontakt telefon i katastarski broj parcele za koju se podnosi prijava.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

  Postupak i odabir najpovoljnijih ponuda izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad dana 23.01.2024. godine, (utorak) s početkom u 09,00 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad.

  Sve informacije u svezi s javnim oglasom mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad ured broj 15. i 16. svakim radnim danom od 8,00 do 14,30 sati,  ili putem telefona broj: 034/356 – 415 i  034/356 – 417.

  Javni oglas prodaja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta Preuzmi