More

  Prijenos Godišnje sjednice Općinskoga vijeća Tomislavgrad

  Od 16 sati u programu Radija Tomislavgrad slijedi izravni prijenos Godišnje sjednice Općinskoga vijeća Tomislavgrad.

  Dnevni red: 

  Na dnevnom redu naći će se dvanaest točaka:

  1. Usvajanje Zapisnika s Dvadeset treće redovite sjednice Općinskog vijeća održane 8. prosinca 2023. godine;
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu uz Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od  1.1. – 30.9.2023. godine;
  3. Prijedlog Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Tomislavgrad za 2024. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između općine Tomislavgrad i  Željke (Ivana) Zorić iz Tomislavgrada  u K.O. Tomislavgrad;
  6. Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Općine Tomislavgrad;
  7. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima tijela Turističke zajednice Općine Tomislavgrad;
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice Turističke zajednice Općine Tomislavgrad;
  9. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Kulturno – informativni centar Tomislavgrad o imenovanju ravnateljice;
  10. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2024. godinu i Programa profesionalnog usavršavanja vijećnika za 2024. godinu;
  11. Prijedlog Zaključka o nedavanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju plutajuće fotonaponske elektrane na Buškom  jezeru i
  12. Aktualni sat.