More

    Za sanaciju bolnice u Livnu Vlada FBiH odobrila 2 milijuna KM

    Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela Odluku kojom je izmijenjena i dopunjena ranija Odluka o usvajanju Programa utroška 75 mil KM s kriterijima raspodjele sredstava a tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH utvrđenih proračunom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu. Riječ je o povećanju ukupnih sredstava za 2,2 mil KM.
    U Odluci je navedeno da je odobrena raspodjela 2,2 mil KM na način da su 2 mil KM za Bolnicu dr. Fra Mihovil Sučić u Livnu i 200.000 KM za Dom zdravlja u Travniku.
    Ove zdravstvene ustanove obratile su se Federalnom ministarstvu zdravstva i kandidirale svoje programe utroška. Odnosno, kandidirale su projekte za sanaciju objekata, a koji su nužni za osiguranje dostignute razine standarda sigurnosti i kvalitete zdravstvenih usluga primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.