More

  Izvješće sa 89. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

  Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici jednoglasno je donijela Odluku o davanju suglasnosti Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije na Program o izmjenama Programa utroška sredstava tekućih  prijenosa za 2023. godinu – egzistencijalna novčana naknada razvojačenim braniteljima u iznosu od 170.000,00 KM, kao i Odluku davanju suglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava tekućih  prijenosa za 2023. godinu – Izdatci za ratne vojne invalide i članove njihovih obitelji, obitelji poginulih branitelja i razvojačene branitelje i članove njihovih obitelji u iznosu od 330.000,00 KM.

  Usvojena je Odluka o odobravanju sredstva iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije u iznosu od 79.200,00 KM u svrhu financiranja rada ove institucije.

  Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka kojom se zaklada “Linnovate”, sa sjedištem u ulici Zgona b.b. Livno, proglašava  zakladom od razvojnog interesa za Hercegbosansku županiju. Zaklada “Linnovate” prepoznata je od strane Vlade Hercegbosanske županije kao nevladina organizacija koja putem uspostavljenog Linnovate Business parka pruža dodatnu podršku edukaciji, poslovanju, poduzetništvu, izvozu te pristupu financijama kroz rad poslovnog inkubatora i trening centra u suradnji sa lokalnim i inozemnim partnerima, te time kroz uvođenje suvremenih poslovanja, visoko kvalitetne i motivirane radne snage doprinosi gospodarskom razvoju Hercegbosanske županije.

  Odlukom Vlade odobrena su financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 KM iz Tekuće pričuve, Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu  financijske pomoći Udruzi umirovljenika Hercegbosanske županije za nastavak rada. Također, Vlada je donijela i Odluku kojom se  Odobravaju financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Udruzi pčelara ”Duvanjski vrisak”  Tomislavgrad, kao financijska pomoć za kupnju pčelinjih pogača za prehranu pčelinjih zajednica koje se nalaze kod pčelara lošijeg imovnog stanja kao i za rad Udruge.

  Među ostalim, na današnjoj sjednici donesena je i Odluka kojom se odobrava preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika Ministarstva graditeljstva, obnove i prostornog uređenja Hercegbosanske županije i Srednje strukovne škole Tomislavgrad u iznosu od 4.583,62 KM u svrhu realizacije projekta „ Čistoća je pola zdravlja „

  Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom postupku javnog otvaranja i ispitivanja ponuda u predmetu davanja koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane ukupne snage 92.5MW u cilju proizvodnje električne energije na području općine Tomislavgrad, lokacija Orlovac, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja Ugovora o koncesiji.

  Usvojena je Odluka o provođenju postupka  dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane u općini Bosansko Grahovo, ukupne snage 18×4,25 MW.  Predmet koncesije je iskorištavanje solarnog potencijala u Hercegbosanskoj županiji u svrhu proizvodnje električne energije na području općine Bosansko Grahovo, lokacija Zebe na površini od 117,3 hektara.