More

  Nove cijene crkvenih pristojbi u BiH

  Odredbe o novim crkvenim pristojbama u skladu s odlukom članova Biskupske konferencije BiH stupile su na snagu od 1. siječnja 2024.

  Navedena odluka o poskupljenju donesena je početkom studenoga u Sarajevu na 88. redovitom zasjedanju BK BiH, prenosi Jabuka.tv.

  U nastavku donosimo nove cijene crkvenih pristojbi u BiH:

  Liturgijske pristojbe

  • Misna nakana – 30 KM
  • Gregorijanske mise (trideset misa) – 1 000 KM
  • Vjenčanje – 150 KM (od toga Ordinarijatu 50 KM)
  • Sprovod – 100 KM
  • Opijelo – 3 KM
  • Cedulja za krizmu – 60 KM (od toga djelitelju sakramenta potvrde 30 KM)

  Župne uredske pristojbe

  • Izvadci iz matičnih knjiga – 15 KM + 5 KM
  • Obiteljski list – 15 KM + 5 KM biljega
  • Otpusnica za vjenčanje – 15 KM + 5 KM biljega
  • Dopuštenje za sklapanje ženidbe izvan vlastite župe – 15 KM + 5 KM biljega
  • Potvrdnica i posvjedočenje – 5 KM (nije potreban biljeg)
  • Svaka molba upućena Ordinarijatu – 5 KM biljega

  Vizitacijske pristojbe

  • Vizitacija – dekanska – 100 KM + putni troškovi
  • kanonska – 200 KM + putni troškovi

  Pristojbe Ordinarijata

  • Oprosti, dopuštenja i sl. – 20 KM + 5 KM biljega
  • Naknadni upis u matične knjige – 20 KM + 5 KM biljega
  • Administrativno proglašenje mrtvim – 20 KM + 5 KM biljega
  • Ukrjepljenje ženidbe – 20 KM + 5 KM biljega
  • Dopuštenje mješovite ženidbe – 20 KM + 5 KM biljega
  • Oprost od zapreke različitosti vjere – 20 KM + 5 KM biljega
  • Celebret – 30 KM (nije potreban biljeg)
  • Postupak razrješavanje ženidbe primjenom Pavlove povlastice – 20 KM + 5 KM biljega
  • Postupak rastave uz trajanje ženidbene veze – 20 KM + 5 KM biljega

  Sudske pristojbe

  • Postupak za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe – 200 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
  • Postupak za razrješenje ženidbe apostolskom povlasticom u korist vjere – 200 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
  • Postupak oslobađanja od svećeničkih obveza – 700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
  • Proglašenje ništavosti ređenja – 700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
  • Prvostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka) – 700 KM
  • Drugostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka) – 400 KM
  • Sudski postupak na temelju dokumenata – 400 KM
  • Kazneni postupak – 700 KM
  • Kraći postupak – 400 KM
  • Postupak za razrješenje drugih sporova – 200 KM
  • Crkvenom odvjetniku – 200 KM
  • Vještaku – prema njegovoj cijeni
  • Članu Suda koji provede dan izvan ureda – 100 KM + putni trošak
  • Prevođenje po kartici -10 KM

  Iz Biskupske konferencije BiH napominju da u smislu odredbe Zakonika kanonskoga prava (ZKP) kan. 952. nitko ne smije tražiti veće pristojbe od ovdje određenih.

  Usrdno se preporučuje svećenicima da i bez primanja ikakvih priloga slave misu na nakanu vjernika, osobito onih siromašnih (kan. 945, čl. 2)., poručili su iz BK BiH.