More

  Biskup Perić reagirao na vatikanski dokument o homoseksualnim parovima

  Mons. dr. Ratko Perić, umirovljeni biskup mostarsko-duvanjski, pridružio se kritičarima nedavno objavljene deklaracije “Fiducia supplicans”, koja odobrava neformalni blagoslov parova u neregularnim i istospolnim vezama.

  U svom osvrtu na sporni dokument i priopćenje prefekta Dikasterija za nauk vjere Víctora Manuela Fernándeza, mons. Perić ističe nejasnosti i proturječnosti u njihovom sadržaju. Biskup emeritus posebno naglašava biblijske citate, crkvene oce, i dijelove vatikanskih dokumenata koji osuđuju istospolne odnose.

  Kritizira III. poglavlje ‘Fiducia supplicans’, tvrdeći da deklaracija pokušava razlikovati sakramentalni blagoslov vjenčanog para od neformalnog blagoslova neregularnih ili istospolnih parova, što smatra kontradikcijom.

  Mons. Perić ističe da deklaracija ne bi trebala ni osiguravati ni promicati takve obrede, ali ni zabranjivati njihovu blizinu Crkve, što naziva kontradikcijom.

  Pita se kako očekivati da takvi parovi ispune Božju volju bez uvjeta i znakova kajanja. Na kraju, biskup poziva papu Franju da reagira na objavljene dokumente, vjerujući da će Sveti Otac, vođen Duhom Svetim, ispraviti navedene dokumente, ističući njihovu nejasnost, dvoznačnost i protuslovlje koje nije u skladu s učenjem Katoličke Crkve.