More

  Najava sjednice Općinskoga vijeća Tomislavgrad

  Na temelju članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/18 i 1/20), sazivam Dvadeset četvrtu redovitu sjednicu Općinskog vijeća Tomislavgrad za dan 22. siječnja 2024. godine (ponedjeljak).

  Sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, održat će se u općinskoj vijećnici u zgradi Općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, s početkom u 15:00 sati.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika s Godišnje sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad održane 20. prosinca 2023. godine;
  2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i proširenje lokalne ceste u Vinici dionica križanje s lokalnom cestom Zidine – Mijakovo Polje – državna granica (pravac Aržano);
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra;
  4. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u svrhu oblikovanja postojeće građevinske parcele (4 prijedloga);
  5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije;
  6. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja Kolakovo brdo;
  7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za određivanje imena ulica na području općine Tomislavgrad;
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za određivanje imena ulica na području općine Tomislavgrad;
  10. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne glazbene škole Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja škole;
  11. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Stalnih radnih tijela (povjerenstava) Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu;
  12. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad s izvješćem o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu i
  13. Aktualni sat.