More

  FBiH: Studenti će moći raditi 180 dana godišnje, trudnice ne smiju raditi prekovremeno

  Osobe koje imaju status redovitog ili izvanrednog studenta ubuduće će nesmetano na prostoru Federacije BiH moći zasnovati radni odnos, a poslodavac neće moći ne dostaviti radniku presliku prijave na obvezno osiguranje, piše Večernji list BiH.

  Zakonska rješenja

  Novi prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu donosi niz novina, a u proteklom razdoblju Vlada Federacije BiH zatražila je od županijskih nadležnih tijela da se izjasne o njemu.

  Tako novo zakonsko rješenje propisuje da se za obavljanje privremenih i povremenih poslova može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova i sa studentom odnosno s osobom upisanom na akreditiranu visokoškolsku ustanovu koja studij pohađa redovito, izvanredno, učenjem na daljinu ili kombiniranjem ova tri modela studiranja na način utvrđen statutom visokoškolske ustanove u skladu s propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini odnosno Federaciji.

  Kada je riječ o studentima, zakon definira da se ugovor može zaključiti isključivo za poslove koji nisu poslovi s povećanim rizikom u skladu s propisima iz oblasti zaštite na radu te za poslove za koje se kod poslodavca zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme (sezonski i pomoćni poslovi), s punim ili nepunim radnim vremenom. Važno je naglasiti kako ovaj ugovor osoba može zaključiti najviše dva puta tijekom jedne kalendarske godine na razdoblje koje može ukupno trajati najdulje 180 dana tijekom te godine.

  Osoba koja zaključuje ugovor dužna je dostaviti odgovarajuću potvrdu o svom statusu, izdanu od akreditirane visokoškolske ustanove kod koje studij pohađa redovito, izvanredno, učenjem na daljinu ili kombiniranjem navedena tri modela. Također, osoba s kojom se zaključuje ovakav ugovor ne može biti mlađa od 18 godina ni starija od 26 godina, a tijekom rada poslodavac joj je dužan osigurati odmor pod istim uvjetima kao i za radnike u radnom odnosu i druga prava u skladu s mirovinskim i invalidskim osiguranjem. Novo zakonsko rješenje predlaže i izmjene po pitanju kaznenih odredbi. Tako je novčana kazna u iznosu od 1000 do 3000, a u ponovljenom slučaju od 5000 do 10.000 KM predviđena, među ostalim ako se onemogući organiziranje sindikata ili radnika stavi u nepovoljan položaj zbog članstva ili nečlanstva u sindikatu, kao i ako se ne omogući pristup kod poslodavca sindikalnim predstavnicima odnosno ne osigura uvjete za djelovanje sindikata u skladu s kolektivnim ugovorom.

  Novi Zakon olakšava zapošljavanje studenata u Federaciji BiH

  Ista kazna vrijedi i za poslodavca koji zaključi ugovor o radu, odnosno zaposli na bilo koju vrstu poslova maloljetnika suprotno odredbama ovog zakona, zaključi ugovor koji je opasan ili štetan za zdravlje radnika ili drugih osoba ili ugrožava radnu okolinu.

  Što osigurati radnicima

  Definirano je i da će kažnjeni biti oni poslodavci koji od radnika budu tražili podatke koji nisu u neposrednoj vezi s radnim odnosom, kao i oni koji od radnika budu zahtijevali da na poslovima, na kojima se uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu nije moguće zaštiti od štetnih utjecaja, radi dulje od skraćenog radnog vremena. Ista kazna bit će propisana poslodavcu koji maloljetnom radniku naredi prekovremeni rad, kao i onom koji prekovremeni rad bez njihova osobnog pristanka ili rad u preraspodjeli radnog vremena naredi trudnici, majci odnosno posvojitelju djeteta do tri godine života, kao i samohranom roditelju, samohranom posvojitelju i osobi kojoj je na osnovi odluke nadležnog tijela dijete povjereno na čuvanje i odgoj do šest godina djetetova života.

  Da bi izbjegao propisane kazne, poslodavac mora voditi računa da noćnim radnicima osigura periodične liječničke preglede najmanje jednom u dvije godine te da ne naredi noćni rad trudnici koja je u šestom mjesecu trudnoće, majci i posvojitelju, kao ni osobi kojoj je na osnovi odluke nadležnog tijela dijete povjereno na čuvanje i odgoj, i to do navršene dvije godine djetetova života.

  pogled.ba