More

  Najava: 24. redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

  U ponedjeljak 22. siječnja 2024. godine u 15.00 sati u općinskoj vijećnici održat će se Dvadeset četvrta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

  Na dnevnom redu naći će se trinaest točaka:

  1. Usvajanje Zapisnika s Godišnje sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad održane 20. prosinca 2023. godine;
  2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i proširenje lokalne ceste u Vinici dionica križanje sa lokalnom cestom Zidine – Mijakovo Polje – državna granica (pravac Aržano);
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra;
  4. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u svrhu oblikovanja postojeće građevinske parcele (4 prijedloga);
  5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta      putem javnog nadmetanja – licitacije;
  6. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju  Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja Kolakovo brdo;
  7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za određivanje imena  ulica na području općine Tomislavgrad;
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za određivanje imena  ulica na području općine Tomislavgrad;
  10. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne glazbene škole Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja škole;
  11. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Stalnih radnih tijela (povjerenstava) Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu;
  12. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad s izvješćem o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu i
  13. Aktualni sat.