More

    Obavijest o korištenju gradskoga groblja Karaula

    Sukladno Odluci o grobljima na području Općine Tomislavgrad, Javno komunalno poduzeće Tomislavgrad kao Uprava gradskoga groblja Karaula obavještava o obvezama koje je potrebno ispuniti u svezi korištenja gradskoga groblja, a na snazi su od 1. siječnja 2024. godine.