More

  Utvrđen javni interes za izgradnju i proširenje lokalne ceste u Vinici

  Jučer je u općinskoj vijećnici održana dvadeset četvrta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, a na dnevnom redu našlo se trinaest točaka.

  Nakon usvajanja Zapisnika s Godišnje sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad, na vijećničkim klupama našao se Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i proširenje lokalne ceste u Vinici dionica križanje sa lokalnom cestom Zidine – Mijakovo Polje – državna granica (pravac Aržano) te je isti usvojen.

  ijećnici su razmatrali te usvojili Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra, Prijedloge Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u svrhu oblikovanja postojeće građevinske parcele (4 prijedloga), Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za određivanje imena  ulica na području općine Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za određivanje imena  ulica na području općine Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Stalnih radnih tijela (povjerenstava) Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu, Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad s izvješćem o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu.

  Usvojen je i Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja Kolakovo brdo te će se ista održati 29. veljače 2024. godine u 12.00 sati u zgradi Općine.

  Općinsko vijeće je dalo suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne glazbene škole Tomislavgrad o imenovanju Ivana Radoša, profesora glazbene kulture, za ravnatelja škole.

  Sjednica Općinskog vijeća je završila aktualnim satom i postavljanjem pitanja općinskom načelniku.

  Općina Tomislavgrad