More

  U Domu zdravlja Tomislavgrad uskoro elektronske liste čekanja!

  Danas je u Domu zdravlja Tomislavgrad potpisan memorandum povodom uspostavljanja suradnje Centara civilnih organizacija (CCI) s Domom zdravlja Tomislavgrad.

  Potpisivanje memoranduma je označilo početak suradnje čiji je cilj uvođenje transparentnih listi čekanja pacijenata kako bi se utjecalo na poboljšanje zdravstvene usluge i prava na zdravlje te poboljšanje pristupa zdravstvenim uslugama.

  Elektronske liste čekanja omogućuju pacijentima kvalitetniji pristup informacijama, a
  zdravstvenim radnicima olakšava rad i unaprijeđuje i pojednostavljuje komunikaciju s
  pacijentima.

  Mi možda nemamo toliko duge liste čekanje i toliko veliki problem s naručivanjem pacijenata, ali naravno i kod nas u određenim specijalističkim ambulantama postoji taj problem lista čekanja, da pacijenti ne znaju kada im je termin i kada će biti pozvani. Dakle ovo je jedan ogroman benefit za naše pacijente. Na jedan način mi ćemo s njima imati normalan kontakt – suradnju. Sve to znači jednu topliju suradnju između naše zdravstvene ustanove i samog pacijenta.” – objasnila je ravnateljica Doma zdravlja Ivanka Živković za Radio Tomislavgrad.

  Po ovom sustavu pacijenti bi nakon što se naruče na pregled dobivali SMS poruke kad će biti pretraga, je li došlo do nekih promjena, je li potrebno donijeti neke određene nalaze. Europskom poveljom o pravima pacijenta, isti ima pravo znati sve o svom zdravstvenom stanju, samim tim i kada je njihov termin, zašto je pomaknut ili zašto je netko ubačen ispred njih.

  Ovakav sustav je u najvećoj mogućoj mjeri oslobođen mogućnosti utjecaja pojedinaca što dovodi do smanjenja mogućnosti za koruptivne radnje prilikom naručivanja pacijenata. Upravo na ovaj način se želi doprinijeti smanjenju rizika za pojavu korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz unaprijeđenje transparentnosti, odgovornosti i integriteta zdravstvenih ustanova u BiH koji će biti primjeri dobre prakse za dalje uspostavljanje sistemskih preventivnih riješenja i suzbijanje korupcije u sektoru zdravstva.

  Kad god se spomene korupcija, nažalost, u svim oblastima u bh. društvu ona postoji i ta pošast je teško iskorijenjiva i to je skoro pa oblik ponašanja kod nas. Ljudi su osobito osjetljivi na korupciju u obrazovanju i zdravstvu. Korupcija je u zdravstvu prisutna kao i u svim drugim segmentima društva, a ponavljam, jako ju je teško iskorijeniti, tako da samo jedan sustav nije dovoljan nego je potrebno da se svi sustavi udruže po to pitanju.” – Asmir Ćilimković, projekt menadžer CCI-ja.

  Budući da je ovaj sustav elektronskih listi nepraktičan starijoj populaciji, koja je i najčešći korisnik usluga Doma zdravlja, pitali smo direktora Creativo centra zaduženog za softver elektronskih listi čekanja, Mersada Avdića, na koji način približiti ovaj sustav njima.

  “SMS je jako dugo prisutan u mobilnoj komunikaciji i jako je dobro prihvaćen od tih starijih ljudi i zato smo upravo njega i izabrali. Ukoliko netko nema tu mogućnost odnosno ne koristi SMS poruke, uvijek postoji mogućnost telefonskog poziva putem kojeg će djelatnici obavjestiti takve pacijente o svemu.” – odgovorio je gospodin Avdić.