More

  Izvješće sa 91. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

  Izvješće sa 91. sjednice Vlade Hercegbosanske županije održane u Livnu 05. veljače 2024. godine

  Na dnevnom redu našlo se 14 točaka

  Prihvaćen Zapisnik sa 90. sjednice Vlade Hercegbosanske županije Nakon obrazloženja ministra financija Draška Dalića, Vlada je utvrdila prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2024. godinu te prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2024. godinu.

  Usvojen je prijedlog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bože Perića o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja „Tomislavgradsko“, te je na
  prijedlog ministrice gospodarstva Dijane Puzigaće – Usvojen prijedlog odluke o transferu
  sredstava Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj – ožujak
  2024. godine.

  Vlada je primila na znanje – Izvješća o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2023. godinu, te također primljeno na znanje nakon obrazloženja ministra graditeljstva,
  obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hikmeta Hodžića – Izvješće o realizaciji
  programa utroška sredstava iz Naknada za okoliš Ministarstva graditeljstva, obnove,
  prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2023. godinu.

  Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave te ministra Milana Bašića usvojena je odluka o
  pokretanju postupka raspisivanja natječaja za odabir šefa Ureda za borbu protiv korupcije
  Hercegbosanske županije.

  Razmatran je i prijedlog – Odluke o dodatku na plaću i visini postotka dodatka na plaću
  temeljem posebnih uvjeta, te je donesena odluka da se zadužuje Ministarstvo financija da
  pošalje cirkularni dopis svim proračunskim korisnicima s prijedlozima radnih mjesta te
  posebnim uvjetima koja ta radna mjesta moraju zadovoljavati.

  Vlada je usvojila i odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u iznosu od 15 000 KM, u svrhu financijske pomoći Banjalučkoj biskupiji za pripremu posvete i ustoličenja novog biskupa, mons. Željka Majića.

  Također usvojena je odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u iznosu
  od 5 000 KM u svrhu financijske pomoći Udruzi „Duvanjski kobasičari“ Tomislavgrad u
  organizaciji 5. Međunarodne kobasijade u Tomislavgradu.

  Na prijedlog ministra rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije
  Momčila Bajić, usvojena je odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u
  iznosu od 15 000 KM u svrhu financijske pomoći Domu zdravlja Tomislavgrad za organiziranje Trećeg simpozija Doma zdravlja Tomislavgrad.