More

  Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora i članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Tomislavgrad

  Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora i poziciju člana Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Tomislavgrad i to:
  1. Nadzorni odbor   – 2 (dva) člana,
  2. Turističko vijeće – 4 (četiri) člana.

  Mandat članova Nadzornog odbora i članova Turističkog vijeća Turističke zajednice je 4 (četiri) godine, a isti mogu biti ponovo birani, odnosno imenovani na još jedan mandat.

  Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti na adresu Općina Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora i  članova Turističkog vijeća  Turističke zajednice Općine Tomislavgrad, sa naznakom:

  PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I  ČLANOVA TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TOMISLAVGRAD – NE OTVARATI”.

  Prijava se dostavljaju na Obrascu za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora i  članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Tomislavgrad – OBRAZAC PRIJAVE, koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja.

  Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili putem prijemnog ureda općine Tomislavgrad (centar za usluge građanima – šalter sala).

  Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od posljednje objave Javnog natječaja u  “Službenim novinama F BiH”,  Večernjem  listu BiH,  službenoj stranici Općine Tomislavgrad te oglasnoj ploči Turističke zajednice Općine Tomislavgrad.

  Nepravodobne i nepotpune ponude neće sa uzeti u razmatranje.

  Javni natječaj Nadzorni odbor i Turističkog vijeća

  Izjava

  Obrazac prijave

  Općina Tomislavgrad