More

    Naknade za 1508 roditelja njegovatelja

    Nalozi za siječanjske naknade za 1508 roditelja njegovatelja u Federaciji BiH pušteni su jučer, a već od 10. veljače bit će na računima centara za socijalni rad, priopćeno je iz Ureda federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića.

    Za siječanj su roditeljima njegovateljima uneseni nalozi za isplate u ukupnom iznosu od 1,660.212,15 KM za 61 centar/službu za socijalni rad na području Federacije BiH, objasnili su pritom iz Ministarstva rada i socijalne politike. Tom su se prilikom osvrnuli i na dinamiku novih predmeta, odnosno zahtjeva.

    – Napominjemo da svaki mjesec pristižu novi predmeti, odnosno novi zahtjevi za ostvarivanje statusa roditelja njegovatelja te da se rješavaju u našem Ministarstvu u mjesecu u kojem ih zaprimimo. Prošlog mjeseca na isplati je bilo 1470 roditelja njegovatelja, a ovog je mjeseca dodatnih 38 roditelja steklo status roditelja njegovatelja – priopćeno je iz resornog ministarstva.