More

  Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u prvom kvartalu 2024. godine

  Direkcija za europske integracije poziva sve zainteresirane da se prijave za pohađanje obuka
  iz područja europskih integracija koje će se održati u prvom kvartalu 2024. godine.
  U okviru Plana obuka za 2024. godinu Direkcija je izvršila ažuriranje sustava obuka s ciljem
  kratkoročnog usklađivanja sa potrebama koje proizlaze iz procesa i iskazanih potreba
  polaznika. U tom smislu, silabusi pojedinih obuka su izmijenjeni u pogledu sadržaja i trajanja,
  kako bi se obuhvatile promjene u procesu i iskazane potrebe ciljne grupe koje su vidljive iz
  evaluacija koje Direkcija kontinuirano prati i analizira, a koje se u najvećoj mjeri odnose na
  potrebu za više praktičnog rada tijekom većine obuka.
  Osim u Direkciji za europske integracije u Sarajevu, obuke u prvom kvartalu 2024.
  godine održat će se u i Livnu, i to za teme: Vještine izvještavanja za potrebe procesa
  europskih integracija i Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva.
  Kalendar obuka koje će se održati u prvom kvartalu 2024. godine dostupan je na sljedećim
  linkovima:
  https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7 (bosanski jezik)
  https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7 (hrvatski jezik)
  https://www.dei.gov.ba/sr/obuke-sr-7 (srpski jezik)
  Zainteresirani za sudjelovanje na obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog
  obrasca koji je dostupan na linku za svaku pojedinačnu obuku.
  Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faxom na broj
  033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku
  pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

  Sljedećeg radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će
  objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave za prihvaćene. Dnevni red i lista
  polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećim linkovima:
  https://www.dei.gov.ba/bs/lista-polaznika (bosanski jezik)
  https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika (hrvatski jezik)
  https://www.dei.gov.ba/sr/lista-polaznika (srpski jezik)
  U slučaju spriječenosti da nazoči obuci polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju
  pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to
  najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje
  sudjelovanje mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji
  je odobrio pohađanje obuke.Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o
  obukama u oblasti evropskih integracija (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). Za dodatna
  pitanja dostupan je kontakt telefon: 033/255-377 ili e-mail adresa DEIobuke@dei.gov.ba.

  Vlada HBŽ