More

  Izvješće sa 92. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

  Vlada Hercegbosanske županije danas je održala svoju 92. sjednicu na kojoj je donijela Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode olujno nevrijeme u općini Drvar. Ovom Odlukom odobrava se izdvajanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 62.625,50 KM Upravi civilne zaštite Hercegbosanske županije, a isplatit će se iz sredstava podračuna otvorenog u okviru jedinstvenog računa Riznice Ministarstva financija – pod nazivom: JRR – račun za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 1610200033560352 kod Raiffeisen Bank za elementarne nepogode, prirodne i druge nesreće u iznosu od 31.312,75 KM, a iz Proračuna Hercegbosanske županije, račun broj 1610200033560158 u iznosu od 31.312,75 KM.

  Vlada je na prijedlog ministra Maria Lovrića usvojila prijedlog Zakona o mirnom okupljanju i uputila u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje. Ovim Zakonom uređuju se mirna okupljanja na području Hercegbosanske županije i omogućuje se, podržava i štiti sloboda mirnog okupljanja na području Županije pod uvjetima propisanim ovim zakonom. Također, Vlada je usvojila i prijedlog Zakona o javnim priredbama kojim se uređuje način organiziranja javne priredbe na području Hercegbosanske županije, te uputila u Skupštinsku proceduru.

  Na prijedlog ministra Bože Perića donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama i izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

  Ministrica Gordana Nakić tijekom sjednice predložila je Odluku o davanju suglasnosti na izvješće o radu Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje koju je Vlada također usvojila.

  Primljena je k znanju Informacija o aktivnostima na izradi Plana rasta za Zapadni Balkan.

  Tijekom sjednice Vlada je donijela Rješenje o isplati naknade za rad članovima Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, imenovanog Rješenjem Vlade Hercegbosanske županije, isplata naknade za obavljen rad, analizu i procjenu štete, nastale kao posljedice jedne prirodne nepogode na području Grada Livna i jedne prirodne nepogode na području općine Drvar, te za izvršenje i ostalih zadataka predviđenih u točkama III. i IV.

  Rješenja o imenovanju, sve u visini naknade sukladno sudjelovanju na radnim sastancima. Kao i Rješenje o isplati naknade članovima Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, isplata naknade za troškove koji su nastali za potrebe rada povjerenstva (korištenje osobnog automobila za potrebe rada Povjerenstva.