More

    Vlada HBŽ-a: U najavi treći poziv INTERREG Europe programa u razdoblju 2021. – 2027.

    Za drugu polovicu ožujka 2024. godine planirano je objavljivanje dva poziva za podnošenje projektnih prijava: trećeg redovnog poziva, u kojem će partneri iz zemalja korisnica IPA-e imati ravnopravnu ulogu s ostalim partnerima i mogućnost vođenja projekata, te restriktivni poziv u kojem će se partneri iz zemalja kandidatkinja uključivati u već odobrene projekte iz prvog i drugog poziva.

    Program međuregionalne suradnje INTERREG Europa je paneuropski program koji obuhvaća sve zemlje Europske unije i Norvešku i  Švicarsku, a od lipnja 2023. godine proširen je i na zemlje kandidatkinje za članstvo u EU, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Nakon pregovora  programskih struktura s Europskom komisijom, odobreno je 10 milijuna eura za sudjelovanje projektnih partnera iz zemalja korisnica IPA-e u programu INTERREG Europa, u razdoblju 2021-2027.

    Ovaj program potiče kreiranje i unaprjeđenje regionalnih politika u svim značajnim područjima kohezijske politike. Korisnicima se otvara mogućnost suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama, unutar okvira definiranog ciljevima politike EU-a za programsko razdoblje 2021. – 2027. , a to su:  Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija i Europa bliža građanima, te bolje Upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja. Između ostalog, Programom se doprinosi smanjenju nejednakosti u smislu rasta, razvoja i kvalitete života u svim regijama Europe.

    Sve informacije o provedenim aktivnostima, pozivima i ostalim aktualnostima INTERREG Europa programa dostupne su na stranicama Direkcije za europske integracije (DEI) : link, kao i na službenoj stranici Programa: link.