More

    Petak, 1. ožujka je neradni dan

    Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije
    obavještava građane da je petak 1. ožujka 2024. godine Dan neovisnosti Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o proglašenju 1. ožujka Danom neovisnosti Bosne i Hercegovine („Službeni list R BiH“, broj 9/95).

    Na navedeni dan poslodavci, ustanove, tijela uprave kao i druge pravne osobe ne rade.