More

  Obavijest Federalnog zavoda za zapošljavanje – Registracija moguća do 8.3.2024. godine

  Registracija moguća do 8.3.2024. godine
  (Sarajevo, 29.2.2024. godine) – Obavještavamo pravne subjekte/firme koje namjeravaju aplicirati za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanje 2024, kao i fizička lica koja namjeravaju aplicirati za sudjelovanje u Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2024 da je krajnji rok za registraciju na portalu Zavoda 8.3.2024. godine.
  Nakon ovog datuma registracija kao osnovni preduvjet za sudjelovanje u programima više neće biti moguća do zatvaranja ovog javnog poziva.
  Svi zahtjevi za podrškom u slučaju tehničkih poteškoća prilikom registracije koje zaprimimo putem e-maila (info@fzzz.ba) do 8.3.2024. godine bit će obrađeni i nakon tog datuma, a prije objave javnog poziva.
  Napominjemo da poslodavci i nezaposlene osobe koje su se ranije registrovale to ne moraju ponovo učiniti.
  Također, napominjemo da fizička lica za koje namjeravaju aplicirati pravni subjekti u okviru Programa sufinanciranja zapošljavanja 2024 nisu u obavezi registrirati se na portalu Zavoda.
  FZZZ