More

  Anketa za uvezivanje dijaspore iz općine Tomislavgrad

  Općina Tomislavgrad u suradnji sa USAID projektom “Diaspora Invest”  sprovodi aktivnost uvezivanja dijaspore.

  Ukoliko vodite porijeklo iz naše općine, direktno ili po roditeljima, molimo da se prijavite i popunite ovu anketu.

  Cilj uvezivanja je informirati dijasporu u buduće aktivnosti koje će se sprovoditi na području općine, a koje će imati za cilj involviranje dijaspore u lokalni ekonomski razvoj.

  Anketa je kreirana u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka BiH.

  Anketa za uvezivanje dijaspore iz Općine Tomislavgrad

  Hvala na suradnji!

  Općina Tomislavgrad