More

    1.000.000 KM za rekonstrukciju tomislavgradske obilaznice

    Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela dvije odluke kojim je usvojila programe utroška sredstava za kapitalne transfere javnim poduzećima namijenjene za putnu infrastrukturu i izgradnju cesta u ukupnom iznosu od 143 milijuna KM iz Proračuna Federacije BiH za ovu godinu.
    Prvom odlukom usvojen je program namijenjen za izgradnju putne infrastrukturu u iznosu od 59 milijuna KM, kojim će se financirati dva projekta izgradnje brzih cesta u Federaciji BiH.
    Druga odluka odnosi se na Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta, u iznosu od 84 milijuna KM te obuhvaća 17 projekata, a između ostalih su i sredstva u iznosu od 1.000.000 KM (za građenje i nadzor) planirana za rekonstrukciju dijela tomislavgradske obilaznice, čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH.